Luba Tikhomirova - actress of the Moscow theater Satyricon

Luba Tikhomirova - actress of the Moscow theater Satyricon